Ay Hukuk Bürosu

Ay Hukuk Kamera İle İzleme Ses Kaydı Alma ve Görüntü Depolama Politikası

Ay Hukuk Kamera İle İzleme Ses Kaydı Alma ve Görüntü Depolama Politikası

image_pdfimage_print

-1- Video Kamera İzleme Politikası’nın Amacı ve Kapsamı

AY HUKUK BÜROSU, güvenlik kamerası ile izleme ve ses kaydı alma faaliyeti kapsamında; büromuzun ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı ve ses kaydı alındığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. AY HUKUK BÜROSU tarafından kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme ve ses kaydı alma faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

-2- AY HUKUK BÜROSU Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme ve Ses Kaydı Alma Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi

AY HUKUK BÜROSU tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, AY HUKUK BÜROSU çalışma alanlarında kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak AY HUKUK BÜROSU binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da AY HUKUK BÜROSU nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

-3-Video Kamera ile İzleme. Ses Kaydı Alma ve Depolama Yapmasının Amacı

AY HUKUK BÜROSU tarafından 5 gün (hafta içi) 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla, AY HUKUK BÜROSU çalışma alanı güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

-4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda AY HUKUK BÜROSU çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Büromuzca muhafaza edilen özel durumlara ilişkin görüntü ve ses kayıtları gerekli hallerde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

-5- Video Kamera İzleme ve Ses Kaydı Alma Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması

AY HUKUK BÜROSU elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkanının sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kripto grafik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Sızma testi uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Şifreleme yapılmaktadır.
 • Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

-6- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi

 Kamera izleme ve ses kaydı alma faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları  AY HUKUK BÜROSU tarafından tutulan bu kayıtlar özel durumların varlığı halinde tarafımızca 3 yıl saklanmaktadır. Bu sürenin dolması ile veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

-7- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi

AY HUKUK BÜROSU’nun video kameralar ile izleme ve ses kaydı alma faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

AY HUKUK BÜROSU

KAPAT