Ay Hukuk Bürosu

ESER SÖZLEŞMESİ İTİRAZIN İPTALİ / 29-05-2014

ESER SÖZLEŞMESİ İTİRAZIN İPTALİ / 29-05-2014

image_pdfimage_print

T.C.
YARGITAY
15.HUKUK DAİRESİ

Esas Karar
——– ——–
2013/5830 2013/6616

Y A R G I T A Y  İ L A M I

Mahkemesi :Fethiye 1. Asliye Hukuk Hakimliği
Tarihi :14.02.2013
Numarası :2012/88-2013/218
Davacı :Mehmet Kaya Vek.Av.Ümit Ay
Davalı :Haliİ ………….
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından
istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar
okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesi nedeniyle ödenen iş bedelinin tahsili istemi ile girişilen icra
takibine itirazın iptâli, takibin devamı ve %40 icra inkâr tazminatı istemiyle açılmış,
mahkemece davanın aktif husumet yokluğu nedeniyle reddine dair verilen karar davacı
tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyaya delil olarak ibraz edilen tarihsiz belgede 11.07.2011 günü Mehmet ,,,,,,,,, ile
yapılan anlaşma gereği sözleşmede yazılı 4.000,00 TL’nin teslim alındığı yazılı olup davalı
yüklenici Halil ……….. hakkında Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 2012/131 Esas
sayılı ceza dosyasında davalı Halil ……….’ın 19.12.2012 günlü beyanında prefabrik ev
yapmak üzere davacı Mehmet …….. ile anlaşma yaptığını kabul ettiğinden yazılı belge içeriği
ve davalının beyanına göre akdî ilişkinin davacı Mehmet ……… ile kurulduğunun kabulü ile
işin esasına girilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken akdî ilişkinin dava dışı
Halime ……… ile kurulduğunun kabulü sureti ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın BOZULMASINA,
ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 10.12.2013
gününde oybirliğiyle karar verildi

 

KAPAT