Ay Hukuk Bürosu

SİGORTA HUKUKU – SİGORTACININ SORUMLULUĞU – MASRAFLAR VE AVUKATLIK ÜCRETİ / 20-05-2014

SİGORTA HUKUKU – SİGORTACININ SORUMLULUĞU – MASRAFLAR VE AVUKATLIK ÜCRETİ / 20-05-2014

image_pdfimage_print

Özet: Hüküm altına alınan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata olan ölçüsü oranında ödemekle yükümlüdür.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

E: 2008/2845 K: 2009/6683 T: 01.06.2009

Taraflar arasında görülen davada Üsküdar Asliye 2. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.09.2007 tarih ve 2004/266-2007-192 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan sigorta şirketi vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili dava ve ıslah dilekçesi ile, davalıların sürücüsü, maliki ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu araçta yolcu olan müvekkilinin bir kazada yaralandığını ileri sürerek 114.431,73.-TL. maddi, 30.000.-TL. manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan sigorta şirketi vekili, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe limitleri ile sınırlı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece; toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılardan sigorta şirketi vekili temyiz etmiştir.

Dava, haksız eyleme dayalı maddi ve manevi tazminatın tahsili istemine ilişkin olup, ZMSS Genel fiyatlarının 12/4. maddesi uyarınca, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı yargılama giderleri ile avukatlık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlüdür. Hükmolunan tazminat miktarı, poliçe limitini aştığına göre, limitin tazminata olan oranı dahlinde davalılardan sigorta, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile sorumlu tutulmak gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davalılardan sigorta şirketi vekilinin temyiz itirazlarını kabulü ile hükmün bu davalı yarınaBOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

KAPAT